Katalozi

Distribucija plina i vode, odvodnja

Rješenja za vodovodne sustave

 

Rješenja za plinske sustave

 

Održavanje i popravci

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/91/a0/91a084aa-97b0-4ac2-b5c9-844710882a5a/slika_cijevi.jpg

PEHD cijevi

 

ELGEF Plus program

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/94/a2/94a2ac89-b60d-4423-9a83-0f3fc041d806/pe_upute_slika.jpg

PE tehničke upute

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/6b/04/6b04cd56-5103-43b0-923c-9720a3f3156d/ijoint_slika.jpg

iJOINT proizvodni program

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/4a/cc/4acc0840-357c-4d2b-a96f-9456fec5890a/velike_dimenzije_slika.jpg

Cjevovodi velikih dimenzija

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/9c/b2/9cb2e0ed-8bf3-4827-a70e-a0a8291980a0/oprema_slika.jpg

Oprema za zavarivanje

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/e4/ca/e4ca03d7-e138-4771-92c7-54c76d8cfa6c/waga_katalog_slika.jpg

Waga proizvodni program

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/68/d6/68d66617-5c74-4251-92f7-33892a024ba9/multijoint3000_slika.jpg

MULTI/JOINT DN50 - DN400

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/ac/36/ac36ab67-677f-45a1-9f48-8bf73effe7ee/multijoint3000plus_slika.jpg

MULTI/JOINT DN450 - DN600

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/02/cf/02cfb785-45e8-4556-b407-f2852bfe4729/st_system_slika.jpg

Waga ST-System

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/d4/b3/d4b3584d-0dd5-4fcf-9df9-aeb345b1d722/sanacione_slika.jpg

Sanacione obujmice

 

http://www.ptmg.hr/media/filer_public/9f/19/9f190cc4-0012-41e1-aa58-5e33e9a37c01/uni_coupling_slika.jpg

UNI - Coupling