PE-MESING ELEKTROPRIJELAZNI ELEMENTI

Koriste se najčešće kao vodovodni kućni priključak ili kao prijelaz na pocinčanu cijev za hidrantski vod.
Proizvode se s vanjskim ili unutarnjim navojem do dimenzije d63 - 2" ili sa holender-maticom do dimenzije d63 - 2 1/2".
Na PE cijev zavaruju se elektrospojnicom, a prema potrebi se kombiniraju sa elektrofuzijskim redukcijama, elektrofuzijskim koljenima...

PREDNOSTI:

  • modularni sistem
  • jednostavna ugradnja
  • ugrađene obujmice

TEHNIČKI PODACI:

  • Dimenzije: d20 - ½" do d63 - 2 ½"
  • 16 bara voda
  • Materijal: Mesing, PE100