STEGE

Kategorija: Oprema za zavarivanje

U samom procesu elektrozavarivanja za cijelo vrijeme zavarivanja i  hlađenja cijev i spojni element mučvršćeni  stegama.

Stege se proizvode kao univerzalne - u tri raspona dimenzija: d 63-125 mm, d 110-225 mm i d 225-400 mm kao dvostrane (s dva zatezača) i kao četverostrane (četiri zatezača).

KUTNA STEGA

S metalnim podesivim čeljustima za dimenzije od d 63 mm do d 180 mm, s mogućnošću podešavanja kuta od 15°-180°, tj. za primjenu kod zavarivanja spojnica i koljena po kutom od 15°, 30°, 45° i 90°.

 

STEGA ZA PREKID PROTOKA

Koristi se najčešće na plinovodima za privremeno zaustavljanje protoka plina radi sanacije ili radi izrade priključka. U proizvodnom programu imamo ručnu stegu za dimenzije cijevi d 16-63 mm i hidrauličke stege za veće dimenzije cijevi - d 63-180 mm i d 160-250 mm.