PRINCIP RADA LEWA ODORIZACIJSKIH STANICA OD7 i OD8

GLAVNE OSOBINE

  • Odorizacijska stanica i izmjenjive posude su smješteni na istoj lokaciji – jednostavnost uporabe
  • Sigurno i lagano startanje sustava pomoću ručne vakum pumpe ili ugrađenim sistemom sa nadtlakom dušika
  • Razina u izmjenjivoj posudi i rad dozirne membranske pumpe mogu se kontrolirati pomoću mjerne birete
  • Volumen radne posude (OD7 = 7 l / OD8 = 28 l) omogućuje potpuno pražnjenje izmjenjive posude bez zaustavljanja odorizacije
  • Rezervna količina odoranta je označena na bireti, a pomoću mjerila razine sa plovkom dobivamo električni signal minimalne količine
  • Odzračivanje i startanje dozirne pumpe izvodi se pomoću prostrujnog ventila – nema mogućnosti kontaminacije okoline
  • Odorizacijska stanica i posuda za odorant zaštićeni su od porasta tlaka u sistemu
  • Prozračivanje sustava izvodi se kroz filter sa aktivnim ugljenom
  • Sve standardne izmjenjive posude spajaju se na odorizacijsku stanicu pomoću brzorastavljajućih priključaka