Prednosti plastičnih cijevnih sustava

Nema stvaranja korozije

 • životni vijek proizvoda duži od 50 godina
 • nema stvaranja nakupina zahvaljujući glatkoj unutrašnjoj površini

Otpornost na kemikalije

 • visoka otpornost prema kemikalijama
 • najisplativija ekonomska rješenja za konkretne potrebe

Niska cijena instalacije

 • smanjene dimenzije cijevi u odnosu na klasične materijale
 • smanjeno vrijeme zavarivanja

Mala težina materijala

 • mala gustoća - nije potrebna mehanizacija za prijenos materijala
 • nepotrebno sidrenje cjevovoda čime se smanjuje trošak instalacije

Niska toplinska vodljivost

 • toplinska izolacija - nema dodatnih troškova za izolaciju
 • nema korozije, a mala količina kondenzacije smanjuje troškove

Nema električne vodljivosti

 • nema stvaranja korozije uzrokovane lutajućim strujama
 • nema potrebe za dodatnim uzemljenjem