POLY16 PE MEHANIČKA SEDLA SA NAVOJEM

Mehanička sedla sa posebno ojačanim izlaznim nastavkom na navoj. Omogućuje spoj cijevi različitog materijala, te spoj mjerne opreme.

PREDNOSTI:

  • radni tlak 10/16 bar, ovisno o dimenziji
  • jednostavna montaža
  • izrada spoja na PE i PVC cijevima

PROGRAM:

  • Dimenzije: d50 - d315 mm
  • 10/16 bar voda
  • Materijal: PP