pehd cijevi

Kategorija: PEHD cijevi

PEHD CIJEVI

 • jednoslojne, materijal PE100
 • crne sa žutom crtom za upotrebu u sustavima distribucije plina prema standardu HRN EN 1555-1 i HRN EN 1555-2
 • SDR: 11 / 17 / 17.6
 • postavljanje u otvoreni rov sa pješčanom posteljicom
 • dimenzije: d16-d1200 mm
 • načini spajanja: elektrofuzijski i sučeono

PE100 RC CIJEVI

 • dvoslojne, materijal PE100 (90%) i PE100-RC (10%)
 • vanjska stijenka žuta, unutarnja stijenka crna za sustave distribucije plina prema standardu HRN EN 1555-1 i HRN EN 1555-2
 • SDR: 11 / 17 / 17.6
 • postavljanje u otvoreni rov bez potrebe za pješčanom posteljicom
 • dimenzije: d16-d1200 mm
 • načini spajanja: elektrofuzijski i sučeono