pehd cijevi voda

Kategorija: PEHD cijevi

PEHD CIJEVI

 • jednoslojne, materijal PE100
 • crne sa plavom crtom za upotrebu u sustavima distribucije vode prema standardu HRN EN 12201-1 i HRN EN 12201-2
 • SDR: 7.4 / 9 / 11 / 17 / 17.6
 • postavljanje u otvoreni rov sa pješčanom posteljicom
 • dimenzije: d16-d1200 mm
 • načini spajanja: elektrofuzijski i sučeono

PE100 RC CIJEVI

 • dvoslojne, materijal PE100 (90%) i PE100-RC (10%)
 • vanjska stijenka plava, unutarnja stijenka crna za sustave distribucije plina prema standardu HRN EN 12201-1 i HRN EN 12201-2
 • SDR: 7.4 / 9 / 11 / 17 / 17.6
 • postavljanje u otvoreni rov bez potrebe za pješčanom posteljicom
 • dimenzije: d16-d1200 mm
 • načini spajanja: elektrofuzijski i sučeono