Prijelazni elementi PE / ČELIK

Za prijelaz sa polietilenskog na čelični cjevovod - koriste se na manjim dimenzijama za izradu kućnih priključaka ili na većim dimenzijama kao spoj između čelične i PE cijevi.

Koriste se na plinovodima i hidrantskim vodovima.

Cijev od PE 100 uprešana je na čeličnu cijev (prema EN 10208), sa PE zaštitom sa vanjske strane radi zaštite od korozije.

PREDNOSTI:

  • jednostavna ugradnja
  • PE zaštita čelične cijevi

TEHNIČKI PODACI:

  • Dimenzije: d20 do d400 mm
  • 6 bara plin / 16 bara voda
  • Materijal: PE100, čelik