Elektrofuzijska modularna sedla

Bazu čini 'sedlo bez noža' koje se u pravilu ugrađuje na cjevovode koji nisu pod tlakom i na koji se prema potrebi ugrađuju ostali elementi tako da dobijemo sedlo s nožem, sedlo s ventilom ili sedlo za baloniranje koji se ugrađuju na cjevovode pod tlakom.

Modularni sistem omogućuje nam kombiniranje sedla bez noža sa svim ostalim nastavcima tako da možemo kombinirati ili sedlo s nožem ili sedlo s ventilom, ovisno o potrebi.

PREDNOSTI:

  • bušenje cjevovoda pod tlakom
  • jednostavna montaža
  • jedinstveni modularni sistem
  • mogućnost zaokreta izlaznog nastavka za 360°
  • mogućnost vertikalne i horizontalne montaže
  • upotreba sedla sa Gas – Stop ventilom sprječava nekontrolirano istjecanje plina
  • sedlo bez noža, sedlo s nožem, sedlo s nožem i Gas – Stop ventilom, sedlo s ventilom, sedlo za baloniranje, sedlo za sanaciju

PROGRAM:

  • Dimenzije: d32-400 mm sa izlaznim nastavcima d20, d25, d32, d40 i d63 mm
  • 10 bar plin
  • Materijal: PE100

Slike proizvoda