LEWA ODORIZACIJSKE STANICE

Prirodni plin izvorno nema boju i miris (odnosno ima slab miris) a budući da se radi o vrlo opasnom mediju čije istjecanje može biti uzrok gušenja, eksplozije ili požara, distributer dodaje u plin prije isporuke potrošačima, sredstva intenzivnog i neugodnog mirisa – odorante.

Koristeći LEWA odorizacijske stanice možete odorirati:

 • Zemni plin
 • Tekuće plinove (propan, butan)
 • Plinove koji se koriste u raznim tehnološkim procesima (mješavine plinova)
 • Kisik (O2)

Kao odorizacijsko sredstvo možete koristiti:

 • Tetrahidrotiofen (THT)
 • Merkaptane
 • Sulfide

EKONOMIČNOST

 • Odorant se injekcijski ubrizgava
 • Visoka preciznost potrebne koncentracije odoranta u plinu – koriste se precizne membranske pumpe
 • Konstantna količina odoranta u plinu čak i kad je protok plina neujednačen – dozirna pumpa slijedi proporcionalno stvarni protok
 • Sve to rezultira niskim operativnim troškovima

SIGURNOST

Visoki stupanj zaštite protiv slučajnog prolijevanja i kontaminacije okoline postignut je korištenjem:

 • Tek nekoliko izlaza, izvedenih vijčanim spojevima
 • Svi cijevni priključci koriste dvostuke metalne brtvene prstenove (Hoke, Swagelok/Gyrolok)
 • Hermetički zatvorena LEWA membranska pumpa

Svi dijelovi uređaja u dodiru sa odorantom izrađeni su od visokokvalitetnih i otpornih materijala (inox, PTFE).

Elektronička oprema smještena u zoni opasnosti od ekplozije izvedena je je u posebnoj zaštiti (Exe, Exd, Exi).

OPERATIVNOST:

 • Jednostavna provjera svih radnih funkcija uređaja
 • Uređaj omogućuje prihvat svih standardnih izmjenjivih posuda za odorant
 • Jednostavno i lako razumljivo prebacivanje između operativnih kontrolnih modova, nije potrebno unošenje posebnih ulaznih parametara