DALJINSKI NADZOR OPĆENITO

GPRS SUSTAV PRIJENOSA PODATAKA

GPRS telemetrijski sustav predstavlja sustav daljinskog prijenosa podataka korištenjem svih mogućnosti javne mrežne infrastrukture i protokola u mrežnoj komunikaciji.  GPRS je radijska veza, a predstavlja Internet IP podatkovnu uslugu GSM tehnologije i usko je vezana za GSM uslugu. U pravilu je dostupna na svim zemljopisnim područjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa podataka putem GPRS tehnologije je daleko veća od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer) čija je maksimalna brzina 9,6 kbps. Teoretski GPRS može ostvariti maksimalnih 53,6 kbps, ali su najčešće brzine blizu 40 kbps, što je više nego dovoljno da se prenese potrebna količina podataka u bilo koji nadzorno upravljačkom sustavu.
Jedna od vrlo bitnih razlika GPRS u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GPRS tehnologija koristi stalnu internetsku vezu koja jamči kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troškovi prijenosa podataka obračunavaju prema prenesenoj količini podataka.

PREDNOSTI GPRS RADIJSKE VEZE:

 • u odnosu na UKV radijsku vezu:
  • stalnost veze  neovisno o vanjskim utjecajima, konfiguraciji terena, meteorološkim uvjetima ....
  • znatno niži troškovi instaliranja jer se koriste postojeće mreže mobilnih operatera
  • znatno niži troškovi održavanja
  • mala potrošnja električne energije
  • nije potreban projekt radio veze niti nadoknada za korištenje radijske frekvencije
 • u odnosu na GSM radio vezu:
  • veću sigurnost u komunikaciji
  • veću brzina prijenosa podataka – do 53,6 kb/sec u odnosu na 9,6 kb/sec
  • cijena prijenosa znatno je niža jer se obračun vrši prema količini prenesenih podataka
  • veza se ostvaruje pozivom na statičku IP adresu a ne pozivom na DATA broj
  • trenutno uspostavljanje veze jer je ostvarena stalna veza
  • trajanje prijenosa podataka je kratko
  • broj istovremenih spajanja je neograničen
 • osim navedenih prednosti korištenjem GPRS veze omogućen je:
  • brz i siguran uvid u stanje sustava putem Interneta
  • upravljanje pomoću računala putem GPRS veze
  • upravljanje pomoću PDA putem GPRS veze
  • upravljanje pomoću GSM-a putem GPRS veze
  • zaštita od pokušaja neovlaštenog ulaska u sustav korištenjem višestrukog nivoa zaštite  korisnika

OSNOVNI PRINCIP FUNKCIONIRANJA GPRS NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

Sva komunikacija tj. nadzor, međusobna komunikacija i upravljanje objektima na udaljenim lokacijama odvija se unutar zatvorene VPN mreže. Svi podaci prikupljeni na određenoj lokaciji se u određenim vremenskim razmacima GPRS vezom šalju u nadzorno upravljački centar. Korištenjem statičke IP adrese unutar VPN mreže omogućena je direktna komunikacija objekta sa objektom neovisno o nadzornom centru. Na taj način osigurano je nesmetano funkcioniranje nadziranog sustava neovisno o funkcionalnom stanju nadzorno upravljačkog centra.

Svaki korisnik određene VPN mreže može nadzirati sustav a da bi mogao i upravljati instaliranom opremom u nadziranom sustavu korisnik mora poznavati šifru i lozinku za određenu razinu upravljanja opremom.

Nadzor sustava moguć je, osim unutar VPN mreže, i sa Interneta, čime je omogućen neograničeni broj korisnika.  Prema želji korisnika na web server se u određenim vremenskim razmacima šalje baza podataka sa nadziranog sustava. Svatko tko zna odgovarajuću šifru i lozinku može preko Interneta sa bilo kojeg dijela svijeta imati uvid u stanje nadziranog sustava. Na web serveru se osim prikaza trenutnog stanja vrši i statička obrada izmjerenih vrijednosti.

Treba naglasiti da se nadziranje i upravljanje opremom na određenom objektu može vršiti isključivo unutar VPN mreže, dok se preko Interneta može samo sustav nadgledati jer je onemogućen ulazak sa Interneta u VPN mrežu.