O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Klimatske promjene, promjene cijene energenata, potrošnja goriva i ograničenost zaliha fosilnih goriva doveli su do snažnog zaokreta na planu potrošnje energije, razvoju novih tehnologija i podizanju svijesti svih nas - korisnika te energije. S obzirom da 40% sveukupne energetske potrošnje, u Hrvatskoj, otpada na zgradarstvo (stambeni i tercijarni sektor), mjere uštede energije usmjerene su na nove načine izgradnje objekata, jer su tu  i najveće mogućnosti uštede energije. Da bi se to ostvarilo mora se zadovoljiti niz preduvjeta po pitanju dovođenja energije i njenih gubitaka, novi način projektiranja i građenja. Sve to podrazumijeva uvođenje i poštivanje novih zakona i propisa u tom području.

Europska unija je 2002 godine donijela  Direktivu o poboljšanju energetskih svojstava zgrada i pokrenula je postupak poboljšanja energetskih svojstava zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka.

Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings

Cilj direktive je smanjenje utroška energije zgradama primjenom isplativih mjera poboljšanja sustava u zgradama ( toplinska zaštita, rasvjeta, automatika i sl. ) , a time posredno i ispunjavanje obveza preuzetih Kyoto protokolom ( obveze smanjenja emisije stakleničkih plinova za 8% ispod nivoa iz 1990. g. do 2010.g. )

Kako bi postupak smanjenja potrošnje energije i smanjenja emisije stakleničkih plinova bio usporediv u svim članicama EU i zemljama koje su osim članica EU preuzele obvezu primjene Direktive, direktivom je uspostavljena opća metodologija za određivanje energetskog svojstva  zgrade koja treba najmanje uključiti: toplinske karakteristike zgrade uključujući i zrako nepropusnost, instalacije za grijanje i pripremu potrošne tople vode, ventilaciju, klimatizaciju, rasvjetu, položaj i orijentaciju zgrade, pasivne solarne sustave, i zaštitu od pregrijavanja od sunca, prirodnu ventilaciju, unutarnje klimatske uvjete.

ZAKONODAVSTVO

Hrvatska, kao zemlja kandidat za pristup Europskoj uniji (EU), na više zasjedanja Sabora donijela je odluku o usklađivanju svog zakonodavnog okvira sa svim direktivama Europske unije.
Na taj način izvršena je i implementacija Direktive o poboljšanju energetskih svojstava zgrada u hrvatsko zakonodavstvo,  putem slijedećih zakona, tehničkih propisa i pravilnika:

 • MINGORP - Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji(NN 152/08) čl .8.,9.,10..
 • MZOPUG  - Zakon o prostornom ureñenju i gradnji(NN 76/07,38709) čl.3.,4.,5.,6.,7.,10
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada  (110/08,89/09)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada(03/07)
 • Tehnički propis za prozore i vrata (69/06)
 • Tehnički propis za dimnjake u  građevinama. (03/07)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energ.cert. zgrada (113/08,89/09)
 • Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada(113/08,91/09)
 • Odluka ministrice o Metodologiji energetskih.pregleda zgrade
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada

Obveza preuzeta implementacijom direktive u Hrvatsko zakonodavstvo određuje prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada(113/08,91/09) slijedeće:

 1. Obvezu certificiranja novih zgrada i postojećih kod prodaje ili iznajmljivanja
 2. Propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat i u kojem roku
 3. Propisuje izuzeća od certificiranja
 4. Energijske razrede zgrada
 5. Sadržaj energetskog certifikata, izdavanje, rok važenja
 6. Postupak energ.certificiranja
 7. Uvodi pojam ovlaštenog certifikatora ili osobe koja provodi certifikaciju

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (113/08,89/09) definira uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

Odlukom vlade rok za početak postupka energetskih pregleda, procjena i certifikacije objekata, određen je za 31.03.2010. godine.

PTMG

Iskustvo i znanje stečeno kroz naše referentne projektirane i izvedene objekte na području distribucije vode, plina, famaceutskoj industriji, sustave daljinskih nadzora i upravljanja mjernom i regulacijskom opremom u distribucijama raznih medija te kroz sustave vizualizacije i upravljanja automatskih procesa, odlučili smo primjeniti u poslovima energetskih pregleda, ocjenjivanja i certificiranja objekata.

Naši djelatnici završili su osposobljavanje za poslove energetskih pregleda, ocjenjivanja i certificiranja objekata s jednostavnim tehničkim sustavima i ocjenjivanja i certificiranja  objekata sa složenim tehničkim sustavima.

To nam je omogućilo da Vam osim, projektiranja sustava daljinskog prijenosa podataka sa mjernih uređaja u distribucijama vode, plina i raznih energenata u  tehnološkim procesima te vizualizacije, nadzora i upravljanja jednostavnim i složenim procesima, ponudimo i naše dugogodišnje iskustvo, pretočeno u poslove energetskih pregleda i certificiranja objekata sa jednostavnim i složenim sustavima.

Posjedovanjem vlastite IC kamere , u mogućnosti smo, utvrditi stvarna mjesta gubitaka energije, a projektima daljinskog nadzora i mjerenja raznih energenata (plin, struja, voda, odvodnja) ponuditi vam i uvid, nadzor, kontrolu i upravljanje nad stvarnim troškovima objekta. Predložena rješenja omogućavaju kontrolu učinkovitosti mjera propisanih energetskim certifikatom za poboljšanje energetskih svojstava objekta te ekonomsku učinkovitost njihove primjene..
Naš dosadašnji uspjeh, rezultat je  jasne poslovne vizije, stalnog stručnog usavršavanja i stručnog tehničkog kadra.: Korisnicima nudimo  isključivo kvalitetne proizvode , stručnu tehničku podršku za njihovu primjenu, servis, savjetovanje i obučavanje.

Sve navedeno daje nam za pravo da smatramo da možemo biti vaš odgovarajući poslovni partner i da u zajedničkoj suradnji možemo značajnije pridonijeti na poboljšanju energetske učinkovitosti vaših poslovnih objekata te polučiti i odgovarajuće ekonomske efekte glede uštede na energentima koji se koriste.