Mjerna tehnika i automatika

Sve veći zahtjevi za automatizacijom proizvodnih procesa unutar kemijske industrije doveli su do razvoja kompletnih rješenja izvedbe mjerne i regulacijske opreme od plastičnih materijala. Tako danas postoje osim elektro upravljanih i pneumatski upravljanih ventila i regulacijski ventili, mjerila tlaka, mjerila temperature te indikatori i mjerila protoka od plastičnih materijala.

Elementima iz proizvodnog programa +GF+ mogu se napraviti rješenja koja se danas najčešće koriste u kemijskoj industriji i obradi voda:

Za izvođenje automatske regulacije navedenih  procesa u +GF+ proizvodnom programu postoje:

 

Elektro-upravljani kuglasti i leptirasti ventili, elektro-magnetni ventili

Penumatski upravljani kuglasti, membranski i leptirasti ventil

Redukcijski vetili: redukcijski ventili, sigurnosni i preljevni ventli, odzračno-dozračni ventili, ejektori

Senzori tlaka, temperature i nivoa

Senzori pH i vodljivosti

Senzori protoka

Transmiteri i kontroleri

Indikatori protoka