TETRAHIDROTIOFEN - THT

Tetrahidrotiofen je vrlo rasprostranjen samostalni odorant prirodnog plina odličnih odorizacijskih svojstava.

Ima prepoznatljiv intenzivan ''plinski'' miris koji se teško prikriva eventualnim mirisnim onečišćenjima u plinu. Pokazuje male varijacije u intenzivnosti mirisa i teško se predozira.

Zbog svoje prstenaste građe najstabilniji je od svih komercijalnih odoranta, jednostavan za rukovanje i nije korozivan.

Dobre odorizacijske rezultate daje i u smjesama s drugim odorantima. Troškovi skladištenja i transporta su znatno niži, a rad s njim sigurniji.