Daljinsko očitanje potrošnje plina

Osim mjerenja i prijenosa vrijednosti protoka i tlaka plina u cjevovodima, koncentracije odoranta, prijenosa statusa zapornih elemenata kao i mogućnosti njihovog upravljanja, suvremene distribucije postavljaju i zahtjev za kontinuiranim praćenjem trenutne i ukupne potrošnje plina. Mjerenjem navedenih veličina distributer je u mogućnosti trenutno dobiti informaciju kada potrošnja plina pređe ugovorenu maksimalnu ili minimalnu potrošnju plina. Nakon  dobivanja informacije o protoku plina djelatnicima distributera omogućeno je da izbalansiraju potrošnju plina na svom distribucijskom području i tako izbjegnu plaćanje nepotrebnih penala.

Osim mjerenja ukupne i trenutne potrošnje plina na distributivnom području istim uređajem omogućeno je daljinsko očitanje potrošnje plina kod velikih korisnika. Kako se očitanje potrošnje plina kod velikih korisnika vrši svakih 15 dana, što u praksi iziskuje angažiranje većeg broja djelatnika, na ovaj način se smanjuju i troškovi vezani uz očitanja, a i smanjuje se mogućnost greške očitanja uzrokovane ljudskim faktorom.

Vrijednosti očitanja pohranjuju se u bazu podataka iz koje se vrijednosti u određenim vremenskim razmacima uzimaju u svrhu obračuna potrošnje.


Prikaz funkcioniranja sustava daljinskog očitanja potrošnje plina primjenom GPRS tehnologije

OPIS NAČINA RADA UREĐAJA ZA DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE PLINA

Uređaj za daljinsko očitanje potrošnje plina smješten je u zasebnom ormaru koji se montira izvan zone opasnosti. Preko galvansko odvojnih članova uređaj se spaja na korektor ili na plinomjer, što u potpunosti zadovoljava norme sigurnosti propisane za uređaje koji se koriste u S-zoni (Ex izvedba).

Uređaj za daljinsko očitanje potrošnje plina sa korektora prenosi vrijednosti nekorigiranog obujma plina, korigiranog obujma plina i signal eventualne greške korektora te ovisno o vrsti korektora vrijednost tlaka i temperature plina. Svaki od prenesenih signala  sadrži i „vremenski žig“ radi točne informacije o vremenu očitanja.
Dobiveni podaci od korektora sumiraju se odvojeno za korigirani i nekorigirani obujam.
Tako obrađeni podaci se periodički šalju na centralni server gdje ih korisnik može pratiti i analizirati.

U slučaju potrebe uređaju za daljinsko očitanje potrošnje plina se može pristupiti neovisno o ciklusima slanja podataka. Pomoću GSM-GPRS komunikacije putem web pretraživača (npr. Internet Explorer) svaki korisnik se, uz poznavanje korisničkog imena i lozinke, može spojiti direktno na uređaj za očitanje, čime mu je omogućen stalan uvid u stanje njegovog brojila kao i prikaz trenutne potrošnje plina.


Sustav daljinskog očitanja i upravljanja kuglastom slavinom sa pneumatskim aktuatorom

Ugradnjom odgovarajućih senzora tlaka i temperature plina distributeru je omogućeno ne samo da vidi podatke o tlaku plina već mu je dana i mogućnost izračuna korigiranog obujma na mjestima gdje su instalirani plinomjeri.

Osim toga ugradnjom odgovarajućeg zapornog elementa moguće je krajnjem korisniku reducirati količinu plina pa i u krajnjem slučaju zatvoriti dovod plina. Za sve to vrijeme distributer ima uvida u stvarnu potrošnju korisnika i može reagirati prema potrebi