Daljinski nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavima

DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA

Suvremeni vodoopskrbni sustavi zahtijevaju kontinuirano praćenje protoka i tlaka vode u cjevovodima, nivoa vode u vodospremama i zdencima, statusa crpki i zapornih organa kao i ostalih zahtijevanih parametara te njihovo sigurno prenošenje u udaljeni nadzorno upravljački centar.
Osim daljinskog nadzora sustav mora omogućiti i sigurno daljinsko upravljanje mjernom i regulacijskom opremom instaliranom na nadziranom sustavu kao što su crpke, zaporni organi, oprema za kloriranje i dr.
Ujedno sustav mora dati i povratnu informaciju odnosno potvrdu o izvršenoj naredbi.


Prikaz funkcioniranja sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavim

Parametri koji se mogu očitati na PC-u, na PDA uređaju odnosno na GSM/GPRS modulu
(sa aktiviranom GPRS uslugom i mogućnošću izlaska na web) su primjerice:

 • protok vode - trenutni i ukupni
 • nivo vode u pojedinim vodospremama – trenutni, minimalni, maksimalni
 • nivo vode u zdencima
 • tlak vode u cjevovodima
 • mutnoća vode
 • koncentracija rezidualnog klora u vodi
 • koncentracija kolora u zraku
 • status crpki
 • status zapornih organa
 • status hidroblokova
 • status ostale opreme sa elektroničkim izlazom kao što su kompresori, kompenzatori hidrauličkog udara, puhala...
 • obavijest o ulasku u objekt udaljenog postrojenja
 • prijava nestanka mrežnog napajanja
 • alarm

SMS, e-mail i fax poruke:

 • ALARM (lokacija) – nestanak električnog napajanja
 • ALARM (lokacija) – nivo vode u vodospremi prenizak – opasnost od rada crpke na suho
 • ALARM (lokacija) – nivo vode u vodospremi previsok – opasnost od preljevanja
 • ALARM (lokacija) – tlak vode u cjevovodu prenizak
 • ALARM (lokacija) – protok vode iznad određene maksimalne vrijednosti
 • ALARM (lokacija) – koncentracija rezidualnog klora u vodi velika/mala
 • ALARM (lokacija) – pojava klora u zraku
 • ALARM (lokacija) – ventil nije do kraja zatvoren/otvoren
 • ALARM (lokacija) – vrata objekta otvorena
 • ALARM (lokacija) – mrežno napajanje uspostavljeno

Upravljanje:

 • Promjena nivoa vode kod kojeg se crpke uključuju/isključuju iz rada
 • Promjena tlaka vode u cjevovodu kojeg se crpke uključuju/isključuju iz rada
 • Odabir redoslijeda uključivanja crpki u rad
 • Promjena koncentracije rezidualnog klira
 • Podešavanje rada postrojenja – ručno/automatski
 • Upravljanje zapornim organima
 • Reset postavnih vrijednosti