Daljinski nadzor i upravljanje plinovodima

Suvremeni sustavi distribucije plina zahtijevaju kontinuirano praćenje protoka i tlaka plina  u cjevovodima, koncentracije odoranta, statusa zapornih elemenata kao i ostalih zahtijevanih parametara te njihovo prenošenje u udaljeni nadzorno upravljački centar.

Osim daljinskog nadzora sustav mora omogućiti i sigurno daljinsko upravljanje membranskih crpki za odorant, regulaciju zapornih elemenata tj. balansiranje sustava i drugo. Ujedno, sustav mora dati i povratnu informaciju, odnosno potvrdu o izvršenoj naredbi.


Prikaz funkcioniranja sustava daljinskog nadzora i upravljanja plinovodima

Parametri koji se mogu očitati na PC-u, na PDA uređaju odnosno na GSM/GPRS modulu
(sa aktiviranom GPRS uslugom i mogućnošću izlaska na web) su primjerice:

 • protok plina – korigirani i nekorigirani ( trenutni i ukupni )
 • temperatura okoline
 • zadana koncentracija odoranta
 • trenutna koncentracija odoranta
 • količina odoranta u spremniku
 • temperatura upravljačkog ormara
 • tlak  plina u cjevovodu
 • tlak plina prije i poslije rdukcijske stanice
 • koncentracija plina u objektu
 • status zapornih elemenata
 • status membranske crpke za odorant
 • status vrata upravljačkog ormara
 • prijava nestanka mrežnog napajanja
 • prijava uspostave mrežnog napajanja
 • status pomoćnog baterijskog izvora

SMS, e-mail i fax poruke:

 • ALARM (lokacija) – nestanak električnog napajanja
 • ALARM (lokacija) – temperatura upravljačkog ormara niska/visoka
 • ALARM (lokacija) – koncentracija odoranta mala/velika
 • ALARM (lokacija) – nivo odoranta u spremniku nizak
 • ALARM (lokacija) – tlak plina u cjevovodu nizak/visok
 • ALARM (lokacija) – koncentracija plina iznad dopuštene vrijednosti
 • ALARM (lokacija) – zaporni element nije do kraja otvoren/zatvoren
 • ALARM (lokacija) – greška upravljačke elektronike
 • ALARM (lokacija) – vrata upravljačkog ormara otvorena
 • ALARM (lokacija) – mrežno napajanje uspostavljeno

Upravljanje:

 • Promjena koncentracije odoranta
 • Promjena broja hodova membranske crpke
 • Upravljanje zapornim organima
 • Reset postavnih vrijednosti