DALJINSKA KONTROLA ODORIZACIJE

Kućni i industrijski sustavi danas i u budućnosti okrenuti su prema Internet aplikacijama dok nam GSM/GPRS otvara novi pristup u procesima daljinske kontrole i daljinske dijagnostike.

Pomoću WEB/WAP servera postavljenog u odorizacijskoj stanici lako je moguće spojiti se mobilnim telefonom ili Internet pretraživačem na stanicu.

Uređaj za daljinski nadzor omogućuje korisnicima pregled i kontrolu putem:

 • osobnog računala s pristupom Internetu i Internet pretraživača
 • osobnog računala s modemom bez pristupa Internetu
 • WAP pretraživačem na mobilnom telefonu
 • GSM telefona korištenjem SMS-a

GLAVNE OSOBINE

 • Upravljanje odorizacijskom stanicom:
  • Promjena koncentracije
  • Reset upravljačke elektronike OLK 7
  • '' Slug'' odorizacija
  • Zaustavljanje rada pumpe
  • Reset alarma OLK 7
 • Parametri koji se prate na odor. stanicama:
  • protok plina ( totalni i trenutni )
  • temperatura okoline ( -30 °C do 100 °C )
  • koncentracija odoranta ( zadana i trenutna )
  • količina odoranta u spremniku
  • temperatura upravljačkog ormara ( 0 °C do 100 °C )
  • alarm upravljačke jedinice
  • obavijest o otvaranju vrata upravljačkog ormara
  • mrežno napajanje opreme za odorizaciju i nestanak napajanja
 • SMS poruke:
  • ALARM ( lokacija ) – nestanak električnog napajanja
  • ALARM ( lokacija ) – temper. upravljačkog ormara previsoka
  • ALARM ( lokacija ) – koncentracija odoranta premala
  • ALARM ( lokacija ) – greška upravljačke jedinice OLK 7
  • Napomena ( lokacija ) – vrata upravljačkog ormara otvorena
  • Napomena ( lokacija ) – električno napajanje uspostavljeno
  • ALARM ( lokacija ) – razina odoranta u spremniku preniska
  • Napomena ( lokacija ) – protok plina premalen
 • Primjene (osim odorizacije):
  • Kontrola i upravljanje industrijskim postrojenjima
  • Kućna automatika i automatika u zgradama
  • M2M (machine to machine) komunikacija
  • Mjerenje raznih fizikalnih analognih veličina
  • Mjerenje meteroloških veličina
  • Telemetrija