MJEŠAČI I IZMJENJIVAČI TOPLINE

Kategorija: Crpke

Izbor tipa i pravilno dimenzioniranje mješača su ključni za postizanje željenog efekta miješanja. U tu svrhu je potrebno definirati velik broj parametara koji su definirani u standardnim obrascima proizvođača. Statički mješači Kenics® (slika desno) izrađuju se s različitim umetcima koji omogućavaju turbulentno miješanje, laminarno miješanje, dispergiranje tekućine u tekućini, dispergiranje plina u tekućini ili miješanje plinova. Materijal izrade su svi metali i legure, te velik broj polimera, ovisno o zahtjevima procesa. Svi modeli se također izrađuju u higijenskoj verziji za farmaceutiku, biotehnologiju, kozmetičku i prehrambenu industriju.

Tubinski mješači Chemineer® imaju velik broj kombinacija tipova mješala, načina ugradnje i brtvi osovine. Postaviti se mogu pomoću nosača ili izravnim spajanjem na radnu posudu, okomito, vodoravno (bočno) ili pod kutem, mogu biti prijenosni, prilagođeni higijenskim aplikacijama i posebno lagani za izravno postavljanje na standardne plastične spremnike s kemikalijama.  Kućište je u cjelosti izrađeno od lijevanog željeza presvučenog poliuretanskim zaštitnim slojem otpornim na abrazivna djelovanja. Poliuretanski sloj također štiti od korozije i  čini ove mješače jednako prikladnim za uporabu u otvorenim i u zatvorenim prostorima. Osovina je projektirana i ispitana na sva opterećenja kojima može tijekom rada biti izložena.

Program izmjenjivača topline Kenics® zapravo predstavlja kombinaciju između klasičnog cijevog izmjenjivača topline i statičkog mješača. Dovoljno vrijeme i površina kontakta osigurana je elementima statičkog mješača unutar cijevi, a ne duljinom cijevi kao kod klasičnih cijevnih izmjenjivača topline. Tako se smanjuje potrošnja energije i ugradbena dimenzija izmjenjivača topline, a prijenos topline je efikasniji. Elementi statičkog miksera su utaljeni u stijenke cijevi, a njihov oblik i položaj omogućuje samočišćenje. Za procese koji podrazumijevaju izmjenu produkata i zahtijevaju periodičko čišćenje postoji opcija s nepričvršćenim elementima koji se lako mogu ukloniti radi čišćenja.

Koloidnim mlinovima Greerco® razmak između rotora i statora fino se namješta ručnim kolom i tako učinak miješanja prilagođava uvjetima procesa. Pomicanje ručnog kola, odnosno razmak između rotora i statora, registrira brojčanik i time se osigurava ponovljivost procesa. Pogodni su za šaržnu i kontinuiranu primjenu. Rotor i stator izrađeni su od nehrđajućeg čelika 316 impregniranog Stelitom radi veće otpornosti na habanje. Priključci su Tri-clamp®, a motori u Ex izvedbi.

Slike proizvoda