ALUCLIMA

iKlima je odličan cijevni sustav za razvod podnog grijanja i hlađenja. Sastoji se od izolirajućih panela, te cijevnog i regulacijskog sistema.

Ugradnjom iKlima podnog grijanja smanjujemo vrijeme ugradnje, održavanje i troškove energije, dok istodobno povećavamo efikasnost i pouzdanost sistema.

APLIKACIJA:

  • podno grijanje
  • podno hlađenje

PREDNOSTI:

  • jedan sistem za grijanje i hlađenje
  • jednostavna ugradnja, visoka pouzdanost proizvoda, dugačak vijek trajanja
  • smanjenje troškova energije
  • bez radijatora

TEHNIČKI PODACI:

  • Paneli:  10 do 40 mm
  • Cijevi:   d 16 / d 20 u kolutovima od 60 do 500 m

MATERIJAL:

  • Cijevi:   višeslojne cijevi Pe-Xb / Al / Pe-Xb ili PE-RT